سند چشم انداز و اهداف کلان گروه تولیدی بسپار شیرکوه یزد
-

سند چشم انداز

چشم انداز گروه تولیدی بسپار شیرکوه یزد تا پایان سال 1405:

 « سرآمدی و پیشرو در چابکی، نوآوری و کیفیت محصولات پلیمری و  قابلیت رقابت با برترین تولید کنندگان محصولات پلیمری بهداشت عمومی در کشور» 

:Vision

Excellence and Leading agility, innovation and quality polymer products and competitiveness of the top manufacturers of polymer products of public health in Iran

 

اهداف کلان شرکت

  1. ارتقای سیستم مداری و فرایندمداری کلیه فعالیت ها در کلیه سطوح شرکت
  2. افزایش توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد دانش محوری
  3. توسعه محصول
  4. توسعه بازارهای داخلی
  5.  صادرات محصول